Det er mange ungdommer som ikke fullfører videregående skole og som sliter med å komme seg inn på et stadig strammere arbeidsmarked. Det er oftest de som ikke kan vise til erfaring i arbeidslivet som sliter med å få et jobbtilbud.

Det er ungdom over hele Nordmøre som på ett eller annet vis er tilknyttet Nav som er invitert til inspirasjonsdagen på Karoline i Kristiansund, tirsdag 13. september.

Leder ved Nav-kontoret på Sunndalsøra, Anne Karin Grimstad, tror ungdommene vil ha nytte av dagen der Samuel Massie, tidligere sydpolfarer og sjølstemplet skoletaper, skal fortelle om sine livserfaringer og hva han har gjort for å endre på livet sitt.

– Dette blir interessant å høre på. Nå håper vi på at flest mulig av ungdommene som er invitert blir med på opplegget i Kristiansund. Kinosalen har plass til 300 personer. Det skal settes opp transport fra de ulike kommunene. Vi har invitert 30 ungdommer fra Sunndal pluss 10 til 15 fra Tingvoll for å være med på opplegget.  I tillegg til de mange fra andre kommuner. Også vi som har tatt initiativet til inspirasjonsdagen er spente. Dette tror vi blir skikkelig bra.

Grimstad sier det er lagt opp til lunsj i etterkant av foredraget med Massie.

– Dette er rett og slett en inspirasjonsdag som vi tror mange vil ha nytte av å være med på, sier Anne Karin Grimstad.