ALVORLIG: Halsa menighetsråd er bekymret for den videre driften av kirkene i Halsa, etter at det foreslås kutt i budsjettet til kirkelig fellesråd.

Menighetsrådets leder Bjørg Rødset Otnes, sier de nå setter sin lit til politikerne i Halsa som behandler saken i årets siste kommunestyremøte torsdag.

– Vi ble rett og slett fortvilet da vi ble kjent med kuttforslaget som lå i innstillinga fra rådmannen. Det totale budsjettet til kirkelig fellesråd ligger på en drøy million kroner, og et kutt på 122.000 for kommende år, blir da en prosentmessig stor andel av den potten vi har til disposisjon, sier menighetsrådslederen.

Permitteringer

Prost Gerd Anne Aarset skulle etter planen delta på menighetsrådemøte i Surnadal tirsdag kveld, der den krevende prestesituasjonen Øye og Ranes skulle diskuteres. I siste liten ble planen endret, og hun stilte på møte i Halsa i stedet, der frustrasjonen har vært stor grunnet kuttforslaget.

– Vi har så lite å ta av i utgangspunktet. Derfor var det nødvendig å samles for å få en gjennomgang av saken. Nå håper vi inderlig at våre politikere tar tak i dette og sørger for at vi slipper å tvinges til det vi ser på som drastiske tiltak i driften, sier Rødset Otnes.

– Hva vil konsekvensene kunne bli dersom forslaget vedtas?

– Da kan det bli aktuelt å stenge en av våre to kirker for en periode. Vi har veldig høye strømutgifter, så det vil medføre en forskjell i økonomien. Vi vet jo at dette ble nødvendig i Surnadal, som sist vinter stengte Ranes kirke. Permittering av klokker og kirketjener kan være en annen ting som tvinger seg fram, for å spare inn på lønnsutgiftene. Selv om vi håper i det lengste at vi skal slippe dette, sier hun.

Lovpålagt oppgave

Kirkelig Fellesråd har ansvar for kirketjenere, kirkeverge, klokker og kantor/organist tilknyttet Halsa og Valsøyfjord kirker. Alle stillingene er deltidsstillinger, opplyser menighetsrådets leder.

Det er kommunen som ansatter kirkegårdsarbeidere og som også har ansvar for vedlikehold av kirkene, mens det er bispedømmene som har ansvar for prestene.

Menighetsrådet i Halsa består foruten Rødset Otnes, av Bjarne Settemsdal (nestleder), Lars Botten, Lars Indreiten, Inger Karin Fosseide, Eli Furnes Fjærli og Marit Rodal.

– Vi vet at fellesrådet kommende år vil få en del utgifter knyttet til innkjøp av ny snøfres. I tillegg skal det boltes en del gravminner, noe som er en lovpålagt oppgave. Derfor er det vår innstendige oppfordring til politikerne i Halsa, at de ikke skjærer ned i et allerede veldig trangt budsjett. Nå setter vi vår lit til dem, sier menighetsrådsleder Bjørg Rødset Otnes.