Frank Sve om Fv 65: - En potetåker, Senterpartiet svikter sine egne

foto
– Dette forårsaker dødsulykker: - Regjeringen svikter totalt ved å kutte i budsjettene til vegvedlikehold og asfaltering. Foto: Geir Forbregd