Her sørget de for musikken sjøl. Og alle fikk is!

foto