Rekordlave søkertall til sjukepleien. – Vi har flere utfordringer, svarer lokale helseledere

foto