Fortsett sikringa på ferjekai – innstiller avgangar