Fylkesansatt solgte privat selskap til fylket for fem millioner

foto