Surnadal ungdomsskole gikk av med for seieren ungdomsbedrifter på Indre Nordmøre.

Gruppen bestod av Sindre Hyldbakk Kvande, Vilde Dønheim Berle, Hans Forberg Thøgersen og Øyvind Wahl.

Juryen besto av Ingeborg Johannessen, Ungt Entreprenørskap, Kjersti Hasselø, Møre og Romsdal fylkeskommune og Per Helge Malvik, daglig leder i SUNS. Sparebanken Møre ved Gørill Bach delte ut premien.

Vinnerne jobbet på oppdrag fra Surnadal kommune, som gikk på utforming av regulert friområde i Svartvassområdet.

Gruppen la fram et forslag som tok hensyn til alle aldersgrupper, med lekeplass, møteplass og forslag til aktiviteter i området.

Vinnerne håper kommunen tar med deres ideer når de en gang starter byggingen av friluftsområdet.