- Vi saknar alle som brukar biblioteket og gler oss enormt til å sjå alle att.

foto