Vel 900.000 kroner fordelt på fem år foreslår rådmannen å bruke for å leie nytt lokale til dansegruppa.

Pengene går til leie av dansesal og montering av dansegolv og innkjøp av dansematter.

Dansegruppa bruker i dag Svorkasalen på Kulturhuset, men Vårsøg hotell ønsker å benytte den til kurs og konferanser. Derfor flyttes dansegruppa.

Rektor ved kulturskulen og danseinstruktøren har sammen med rådmannen vært på befaring i lokalene på Landbrukshuset.

- Vi er alle tilfreds med den tekniske standarden, sier rådmannen i saksframlegget kommunestyret skal ta stilling til torsdag.

Formannskapet har gitt sin velsignelse.