MAT-utvalget var et ja-utvalg i sitt siste møte

foto