Ber kommunestyret om ikkje å opne bufellesskap i BOA

foto