– Folk blander kortene. Fotballhallen er ikke et kommunalt prosjekt

foto