Vil ta større del av Trollheimen til tamreinbeite - åpner for mer tvang

foto