I retten for ødelagte pauker. Saksøker ble tapende part og må betale

foto