- Vi har åpnet tre anbud, opplyser kultursjef Ole Magne Ansnes til Driva.

Disse har levert anbud:

* Forteller Bjørn Enes, pris: 390.550 kroner.

* Tommy Fossum og Petter Erik Innvik, pris: 1,3 millioner kroner.

* Frilanser Thor Nagell Enk, pris: 980.000 kroner.

Nå skal tilbudene gjennomgås administrativt - av kultursjefen, rådmann Per Ove Dahl og kommunens innkjøpsansvarlig Monica Holthe. De vil sette tilbudene opp mot hverandre, og vurdere dem gjennom poengsetting av ulike kriterier. Vektingen blir 20 prosent pris, 50 prosent kvalitet - fordelt på 25 prosent på lokalhistorisk kunnskap og erfaring, og 25 på mer formell kompetanse. De siste 30 prosentene går på beskrivelsen av prosjektet, og hvor godt det sammenfaller med oppdraget.

En gang neste uke vil en innstilling foreligge, som blir oversendt til hovedutvalget for Sunndal kultur 2013. Det er dette hovedutvalget som skal avgjøre hvem som får oppdraget. Hovedutvalget har møte på onsdag.

- Vi vil også være åpne for et innspill om politisk behandling, dersom det skulle være ønske om det, sier Ansnes.

Imidlertid er det ikke påkrevet og heller ikke vanlig i slike saker.

Meddelelse om tildeling gjøres etter planen 16. mars, med klagefrist 28. mars. Kontraktsinngåelsen skjer så den 30. mars.

- Kan du si noe mer om tilbudene?

- Det jeg kan si, er at vi har fått tre tilbud med summer på bordet, som vi nå skal se grundigere på. Vi er fornøyde med å ha fått flere tilbud, slik at det blir en reell konkurranse.