LEGEVAKT:– Legevakta må tilbakeføres til sin tidligere ordning, sier ordførerkandidat Bernt Venås og Lise Bjerknesli på Sp-lista.

Fra 1. januar i år må surnadalinger som har behov for å oppsøke lege utenom ordinær arbeidstid kjøre til Orkanger for å få nødvendig legehjelp. I hastetilfeller skal de ringe 113 som før. Da legevaktsaken ble diskutert i kommunestyret i fjor høst var Bernt Venås og Else Brandvoll Andresen blant de sterkeste motstanderne. Fem av partiets ni representanter gikk inn for forslaget fra administrasjonen. De utgjorde dermed en de av flertallet som bestemte at legevakta i Surnadal skulle innlemmes i legevaktsamarbeidet for orkdalsregionen.

Ikke populistisk

I ettertid har noen politikere angret på at de stemte for forslaget. Dette har også legene i kommunen merket seg. I håp om å få politikerne til holde fast ved orkdalssamarbeidet, har de forfattet et åpent brev til alle gruppelederne med klare råd om å la legevakta få være som den er. Legene mener erfaringene så langt viser at ordningen har fungert greit. I det åpne brevet som politikerne fikk i forrige uke, blir det vist til at vedtaket ble fattet etter grundige vurderinger, og ikke etter populistiske innfall for å forsøke å skaffe seg flere velgere.

Det blir også vist til at det kan bli vanskelig å få leger til kommunen dersom man går tilbake til den gamle og hardt belastende vaktordningen.

Ordførerkandidat Bernt Venås og partiets ungdomskandidat, Lise Bjerknesli, reagerer på formuleringen i brevet fra legene.

– Dette har ingen ting med populisme å gjøre. For Senterpartiet er dette ei distriktssak. I tillegg ønsker vi å være et talerør for de svakeste gruppene i samfunnet. Det er flere eldre i kommunen som har fortalt meg at de har følt seg utrygge og har sittet oppe hele natta for å vente på at legekontoret skal åpne. Dette for å unngå å bli kjørt helt til Orkanger som tar bortimot et par timer fra Todalen eller Bøfjord, sier Venås.

Legen var med

Lise Bjerknesli sier hun er kontaktet av småbarnsforeldre som har bedt henne stå på for å få legevakta på kveld, natt og helg tilbake til kommunen.

– Den siste dagen det var legevakt på helg her i kommunen ble et barn akutt sjuk og måtte kjøres med ambulanse til sjukehus. Legen var med ambulansen da den kom. Mora opplevde det som en stor trygghet. Trygghet er sentralt for innbyggerne i kommunen. Ambulansefolka er flinke på mange områder men de er ikke leger.

Legevaktordningen engasjerer. En Facebook-aksjon for å få legevaktordningen tilbake har engasjert rundt 1000 personer.

Rammer brukerne

Bernt Venås mener kommunestyret ble gitt inntrykk av at kommunen ikke hadde noe valg i denne saka. Det virket som om alternativet var vakt i Orkanger eller ingen legevakt. Det mener han er feil. Han er også skeptisk til saksutredningen.

– Interessene til legene var godt utredet og ble godt belyst i kommunestyret. Det var ikke tilfelle for brukerne av legetjenestene. Ei av gruppene som spesielt bli ramma av dagens ordningen er de som får hjelp og pleie heime.

– Senterpartiet står for en politikk som ønsker å flytte legetjenestene nærmest mulig heimen. I forbindelse med Samhandlingsreformen kan det bygges opp flere arbeidsplasser i Surnadal. Det er sagt at det skal være 800 pasienter per lege. Det vil gi to til tre nye legestillinger i Surnadal. Dermed blir det også flere å dele vaktbelastningen på.

Mellomløsning

Bernt Venås og Lise Bjerknesli er villige til å diskutere mellomløsninger slik andre kommuner har innført.

– Dette kan blant annet gå på at vi beholder legevakta her i kommunen fram til seint på kvelden og ikke stenger mulighetene etter klokka 16 som i dag. Skulle jeg bli ordfører i Surnadal, blir et en prioritert oppgave å få på plass en legevaktordning som gjør at folk kan føle seg trygge.