Tidligst våren 2013 vil de første kundene kunne handle på den nye Coop Extra-butikken på Sunndalsøra. I dag brukes plassen til parkering. Foto: Ingrid Ellevset

I oktober i fjor kunngjorde Coop Orkla Møre en massiv satsing i Sunndal. På den såkalte Dørumtomta rett over riksvegen for Amfi Sunndal skal det reises et nytt stort forretningsbygg, som skal huse kjedens nye dagligvarebutikk på Sunndalsøra.

Dørumtomta eies av Utbyggern AS, som igjen eies 50/50 av Coop Orkla Møre og eierne av Amfisenteret på Sunndalsøra. I mars kjøpte Utbyggern AS også naboeiendommen til Dørumtomta av Rushys Drive Inn ANS for åtte millioner kroner.

– Arbeidet går framover, forsikrer Lars Ove Breivik, direktør for eiendoms- og forretningsutvikling i Coop Orkla Møre. Breivik sitter også i styret i Utbyggern AS.

Krav til utformingen

– Det viktigste for oss blir å få et bygg som er rasjonelt i forhold til det vi skal drive med – dagligvare, understreker Breivik.

Han legger til at bygget ser ut til å bli på én etasje, med parkeringskjeller i underetasjen. Breivik anslår en grunnflate på cirka 2000 kvadratmeter.

Arkitektfirmaet Futhark har fått i oppdrag å foreslå utforming og plassering av det nye bygget. Planavdelinga i Sunndal kommune regner med å ha de første skissene på bordet i løpet av noen uker. Det er kommunen som vil kjøre reguleringsplanprosessen for området.

– Vi regner med å få de første skissene før sommeren, sier plansjef Gunnar Olav Furu. Etter at kommunen har fått oversendt byggesøknaden, starter reguleringsarbeidet for tomta. Mange hensyn skal tas i den videre prosessen. Bygget blir godt synlig i sentrumsbildet.

– Dette kan ikke bli noe industribygg, vi kommer helt klart til å stille krav til utformingen, sier Furu.

I reguleringsarbeidet skal det blant annet tas hensyn til naboene – eiendommen grenser både mot private boliger og mot næringseiendom. I tillegg ligger Hov kirke et lite steinkast unna. Det må også være med i vurderingen.

Fasaden på det nye bygget blir vendt mot Sunndalsvegen. Det blir også en utfordring å finne en god løsning for utkjøring fra eiendommen. Kommunens planavdeling har allerede vært i kontakt med Statens vegvesen angående dette. En rundkjøring har vært drøftet.

Våren 2013

Politikerne har sagt at arbeidet med denne reguleringsplanen skal prioriteres av planavdelinga. Så snart Furu har fått skissene fra arkitekten, starter reguleringsarbeidet. Men snart er det sommerferie, og Furu sier at det ikke er mulig å gjennomføre en reguleringsprosess på mindre enn sju-åtte måneder.

Ifølge Breivik vil det minst ta et drøyt år fra politikerne har godkjent reguleringsplanen for området, til den nye dagligvarebutikken kan stå ferdig. Dermed er vi godt i gang med våren 2013 før butikken kan ta imot de første kundene.