Ledigheten går ned i fylket og i alle kommunene i Driva-distriktet i februar i år sammenlignet med samme måned i fjor. Sunndal utmerker seg med en nedgang i antall ledige på 61.

Men tallene for februar isolert sett viser en liten økning i antallet ledige i februar i forhold til januar i Sunndal og Nesset.

- Vi er nå 688 færre helt ledige enn for ett år siden, og bare den siste måneden er antallet redusert med 154. Vi har gjennom 2011 hatt stort fokus på å få langtidsledige og ungdom ut i aktivitet. Dette ser vi igjen i statistikken over ordinære tiltaksdeltakere, der nivået er nesten 30 prosent høyere nå enn på samme tid i fjor.

- Utviklingen blant de arbeidsledige var siste måned enda bedre i Møre og Romsdal enn den var for resten av landet, og vi er nå blant de tre fylkene med lavest ledighet, sier fylkesdirektør Stein Veland.

I februar 2012 er det 2 815 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken og er en reduksjon i arbeidsledigheten på 19,6 prosent fra samme måned i fjor.

I februar 2012 er 826 personer i ulike arbeidsmarkedstiltak, 115 flere enn i januar, og 169 flere en i februar 2011. Til sammen gir dette en brutto arbeidsledighet på 3 641 personer i fylket. Ledigheten i Møre og Romsdal er nå 1,7 prosent for kvinner og 2,4 prosent for menn.

I landet er det 69 512 helt ledige. Dette er 2,7 prosent av arbeidsstyrken, og en nedgang på 10,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor