El-Watch tilføres 14 millioner kroner gjennom emisjon

foto