Over 11 prosent av 10. klassingene svarte at de følte seg mobbet av voksne

foto