Kommunene skal få 2,6 milliarder mer i frie inntekter neste år, foreslår regjeringen

foto