I fire år kjempet Ola Hals og brugruppa for at den ferjefrie forbindelsen over Todalsfjorden skal løses ved hjelp av bru og ikke Trollheimstunnelen slik det lå an til fram til for halvannet år siden. Kommunestyrene i Surnadal og Sunndal har nylig vedtatt at de går for tunnel fra Ålvundfossen og videre bru fra Rakaneset til Svinvika.

Hals sier han ikke føler noe behov for å si "hva var det vi sa", etter at det nå er klart at kommunene går for at det skal  bygges bru over Todalsfjorden. Han fulgte onsdagens debatt i Sunndal kommunestyre. Hals mener vedtaket var det eneste riktige, og at det burde ha kommet langt tidligere i prosessen. Han mener Trollheimstunnelen var et blindspor med mye bortkastet tid og penger.

- Etter at jeg satte meg skikkelig inn i sakens dokumenter ble jeg overbevist om at det ikke var mulig å gå for Trollheimstunnelen.

Hals sier han har mottatt dusinvis av gratulasjoner etter de likelydende vedtakene i kommunestyrene.

- Jeg har fått sms-meldinger, eposter og telefoner fra folk som har ønsket å gratulere. Jeg føler ikke noe behov for å si "hva var det vi sa,"  men må innrømme at det kjennes godt å få rett. Det var jeg forøvrig aldri i tvil om. Vi har vært møtt med tunge motargumenter i de årene vi har stått på. Nå kan hele Nordmøre glede seg over at alternativet med størst nytteverdi er vedtatt i de berørte kommunene.

Hals viser til at det snart kommer midler til å ruste opp riksveg 70.

- Fra Ålvundfossen blir det  bare å kjøre tunnelen og videre over brua før man kan fortsette nordover. Tenk for en mulighet dette åpner for Indre Nordmøre.

Hals har merket seg at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har sagt at regjeringen vil ha noen OPS-prosjekt (offentlig/privat samarbeid) gående ved siden av at de vil etablere et vegselskap som skal ta seg av noen store utbygginger.

- Jeg synes noen bør reise til Oslo for å møte ministeren og fortelle at vi nå har et prosjekt på Indre Nordmøre som vil passe ypperlig som et OPS-prosjekt. Dersom Todalsfjordprosjektet lykkes med å få på plass en slik finansiering behøver man ikke vente på Nordøyvegen. I følge bruspesialist Carl Hansvold kan brua stå ferdig seks år etter planleggingsstart. Med tradisjonell køfinansiering kan det lett gå åtte til ti år før den står ferdig.

Hals viser til at motargumentene til OPS-finansiering som går på at prosjektene kan bli dyrere enn ved tradisjonelle vegbevilgninger.

-Her er det ulike syn, men uansett dreier det seg om småpenger opp mot samfunnsgevinsten med Todalsfjordprosjektet som kanskje kan åpnes tre til fire år tidligere enn gjennom tradisjonelle bevilgninger. Den gevinsten er enormt stor og verdt å kjempe for, mener Hals.