I dag legges Nasjonal Transportplan for 2014 til 2023 fram. Lekkasjene tyder på bra uttelling for Driva-distriktet. 490 millioner går til strekninga Tingvoll-Meisingset på Rv 70 som får en oppgradering vegen burde hatt i forrige tiårsperiode.

Ordfører Ola Rognskog i Halsa mener det er all grunn til å heise flagget og finne fram kaka om de signaler han har fått, er de som legges fram i Nasjonal Transportplan. Rognskog har fått vite det ligger an til 1,6 milliarder til E39 Betna-Stormyra og at arbeidet kan startes i første periode. Rognskog mener det er naturlig å starte arbeidet i forlengelsen av utbedringen på trøndelagsgrensa. Det vil si oppstart i 2016 og ferdigstillelse 2020.

- Dette er en stadfesting av hvor E39 ligger og skal gå. Ser det har vært debatt om det i det siste. Dette er en kommunikasjonsmessig seier for næringsliv og befolkning i Halsa, sier Ola Rognskog.

Kryssingen over Halsfjorden blir trolig ikke realisert i denne planperioden. Men Rognskog har signaler om en halv milliard til planlegging av alle fjordkryssingene. Rofast ligger en til å få den første bevilgningen på 1 milliard kroner, siden prosjektet er kommet lengst.

- Siden blir det første mann til mølla med ferdig prosjekt som får penger til oppstart, sier Rognskog.

Halsaordføreren har innfunnet seg med bru som den mest sannsynlige løsningen for fjordkryssing. På grunn av strengere sikkerhetskrav til djupe og lange fjordtunneler, må en halsafjordtunnel bygges med to separate løp. Dette favoriserer ifølge Statens vegvesen de mange flytebrualternativene som finnes. Mange følger spent med på den teknologi LMG-presenterer for potongbruer.

- En skal ikke si ting altfor sikkert, men det blåser mot bru, sier Rognskog.

Rognskog hedrer det rødgrønne regjeringssamarbeidet for det trykk de har hatt på E39, og gir de lokale stortingspolitikerne Else-May Botten og Tove-Lise Torve begge Ap, og Jenny Klinge Sp, honnør for det arbeidet de har lagt ned for samferdselen på Nordmøre.