Bygdadagen i Halsa arrangeres tradisjonelt annet hvert år. Kommunen sier dagen har lange tradisjoner og er en viktig møteplass for innbyggere, hyttefolk og besøkende.

Dagen er allsidig med markeder, sceneshow, konkurranser, minikonsert og aktiviteter, trivsel og samvær.

- Hit kommer folk i alle aldre og slår seg til hele dagen. Det har de siste årene vært mellom 1200 og 1500 besøkende, forteller kommunen på si heimeside.

- I år får vi besøk av "Kjellen" Bigset. Han har både sceneshow og mingling med deltagere under bygdadagen 8. september, avslutter kommunen og ber om påmelding innen 1.juli.