Så vidt en kjenner til er dette den første ordinasjonen noen gang ved Nesset kirke, og det var biskop Ingeborg Midttømme som sto for den høytidelige handlingen godt assistert av prost Lars Slettebø, prest Erling Nerheim, menighetsrådsleder Kristi Roset, kantor Erik Fostervoll, klokker Anna Frydenlund i tillegg til Kristian Due og Sara Loka.

Driva kommer med mer fra den høytidelige ordineringen i onsdagsutgaven.