Staten tilbyr 2,62 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret – langt under bøndenes krav