En mann er dømt til åtte måneder fengselsstraff for grov vold og trusler mot samboer og far.

Den unge mannen er i Romsdal tingrett dømt til fengsel i åtte måneder for trusler og vold mot både samboer og sin far. Dette har skjedd i Surnadal og i Molde.

I september i fjor utøvde han både trusler og vold mot sin samboer. I mai i fjor tok han kvelertak på henne. Ved en annen anledning kastet han en dør mot henne og skadet kneet hennes. I en annen anledning dyttet han henne gjentatte ganger, kastet henne opp i senga, og dro henne rundt i leiligheten. Tiltalte tok også da kvelertak på henne, og hun fikk etterpå smerter i finger og kne, samt blåmerker og hevelser på ryggen. Tiltalte tok fra henne mobiltelefonen, slik at hun ikke skulle få varslet andre om hendelsen. Han truet også med å slå henne, og seinere samme kveld slo han etter henne med et balltre.

I 2012 utøvde tiltalte ved flere steder i Molde også vold og trusler mot sin far. Han slo og truet med å drepe faren. Ved en seinere anledning sparket mannen sin far i foten og tok fra ham mobiltelefonen, samtidig som han truet med å slå ham ned og drepe ham. Seinere samme kveld, angrep han faren med et balltre. Mannen ble dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 219, 1. ledd for denne grove volden og for å ha truet, utøvet vold og krenket tidligere samboer og sin far.

Mannen ble også dømt for å ha truet andre personer. I juli i fjor sendte han sms til samboers far der han blant annet skrev "e så forbanna at e glede me som en unge til å se at e blitt helt grønnsak med hull i".

Tingretten slår fast at meldinga var egnet til å framkalle alvorlig frykt. Dermed ble han dømt for overtredelse av straffeloven paragraf 227 som går på trusler i form av ord eller handlinger.

Mannen ble videre dømt for i 2010 ha ødelagt en rekke gjenstander i boligen til sin tidligere samboer, deriblant knust fem innerdører og slått hull i vegger.

Han ble også dømt for overtredelse av legemiddelloven paragraf 31, for å ha vært i besittelse av narkotika og for bruk av narkotika.

I hovedforhandlingen som ble holdt i oktober i fjor sa mannen seg skyldig etter tiltalebeslutningen. Retten mottok forklaring fra fem vitner, og det ble framlagt dokumentasjon på de nevnte forhold. Aktor la ned påstand om ni måneders fengsel, som en fellesstraff etter Romsdal tingretts dom i mars i fjor, mens forsvarer la ned påstand om at tiltalte skulle anses på mildeste måte.

Retten har foretatt en bevisvurdering, og kommet fram til at det er bevist at tiltaltes samboer har vært utsatt for gjentatte krenkelser fra tiltalte. Fornærmete har dermed levd i frykt for at hun skulle bli utsatt for flere krenkelser. Flere av hendelsene, som kvelertak, er av retten ansett som grov voldsutøvelse av tiltalte.

Tiltalte har en forhistorie med bruk av narkotika fra tidlig alder. Han flyttet fra Surnadal til Molde i ungdomsalder. Seinere bodde han i Kristiansund, der bruken av narkotika eskalerte. Han flyttet så tilbake til Molde. Han skal ifølge rettspapirene ha vært rusfri en periode i 2012, før han startet opp igjen med narkotika. Han skal ha vært ruset da han utøvde vold mot sin samboer, men dømmes som om han var edru ved sjølforskyldt rus, etter straffeloven paragraf 40. Retten finner det bevist at han var klar over det han gjorde. For ugjerningene mot sin far sier også retten at tiltalte har skapt frykt og usikkerhet med vold og trusler. Retten fant det også bevist at han utøvet vold mot sin far med slag og spark mot kroppen. Retten finner det bevist at tiltalte var klar over det han gjorde og at han derfor forsettlig har øvet vold mot sin far. Retten finner det også bevist at han utøvet skadeverk i boligen til samboer, og at han sendte trusler på sms til samboers far.

I formildende retning legges vekt på at tiltalte tilsto forholdene, noe som lettet situasjonen for de fornærmete i saka. Tilståelsene kan også gi et bedre grunnlag for at han får hjelp for sin rusavhengighet, mener retten. Ut ifra en samlet vurdering ble straffen fastsatt til åtte måneder i fengsel. Tiltalte satt i varetektsfengsel da han ble dømt, og tiden i varetekt trekkes fra straffen. Han ilegges ikke saksomkostninger fordi han er uten inntekt.