Anders Torvik stilte spørsmål om barnevernssamarbeidet Nesset kommune har med bla Sunndal.

-Antall saker har gått ned siden samarbeidet ble satt i verk, det siste halvåret har det kommet ned i nesten null. Skal samarbeidet vurderes og skal det fortsette som før? lurte han.

Rådmann Liv Husby svarte at det er lagt inn i planen for samarbeidet at det skal tas opp til evaluering. Hun mener det er vanskelig å evaluere barnevern på grunn av brukergruppa og ønsker at noen utenfra skal gjøre dette.