På begge sider av Svartvassvegen er det fortau. På den ene siden ligger Landbrukshuset, på den andre Kulturhuset. Kantene på fortauet er nedsenket på begge sider av vegen. Dette tyder på et gangfelt. Lokalkjente fotgjengere og bilister mener nok det er et fotgjengerfelt der, og opptrer deretter. En gang i tiden har det kanskje vært merket. Lokalbefolkningen er faktisk ikke helt sikker.

For ukjente trafikanter er det dermed litt mer usikkert. Ingen hvite striper over vegen og heller ikke skilt som viser gangfelt. Nedfelte kantsteiner på begge sider av vegen er heller ikke lett å legge merke til om du ikke er lokalkjent og har kjørt der flere ganger. Dermed kan bilister heller kjøre enn å stoppe, sjøl om de ser noen som står og venter på vegkanten. Dette kan skape farlige situasjoner, om en lokal fotgjenger går ut i vegen fordi han er vant med lokale bilførere som stopper.

Ifølge Statens vegvesens handbok for gangfelt skal gangfelt alltid være merket og som hovedregel også skiltet. Krav til skilting faller bort om skiltingen kommer i konflikt med for eksempel vikepliktskilt.

Surnadal kommune sier gangfeltet over Svartvassvegen var på skiltplanen da miljøgata blei anlagt, men blei av en eller annen grunn utelatt. På spørsmål fra Driva sier kommunen gangfeltet skal merkes i år. – Overgangen merkes så snart været tillater, sier teknisk sjef Terje Forberg.