Innovasjon Norge Reiseliv trekker fram servicenivået som et av tre punkt der norske reiselivsbedrifter ikke leverer godt nok – i følge utenlandske turister. Sunndal kommune tar nå konsekvensen av dette og arrangerer vertskapskurs. Det framgår i en pressemelding.

Turistundersøkelsen for 2012 viser at det er tre områder norske reiselivsbedrifter må skjerpe for å øke tilfredsheten blant turistene. Norske turister klager på spisestedene, mens utenlandske turister klager på servicenivået og tilbudet av aktiviteter og opplevelser. Dette ble sist tatt opp av Audun Pettersen i Innovasjon Norge på reiselivskonferansen for Møre og Romsdal i forrige uke.

Sunndal kommune ønsker å ta tak i dette, og tilbyr vertskapskurs for alle som kommer i kontakt med turister i Sunndal kommune. Kurset er et samarbeid med Innovasjon Norge, Rådet for Nasjonalparkkommuner og Destinasjon Kristiansund og Nordmøre, og kurset som tilbys er Innovasjon Norge sin standard vertskapskursmodul, som er skreddersydd for nasjonalparkkommunene. Det innebærer at kurset i tillegg til å omhandle vertskap også skal ha en del som går på lokalkunnskap og en del som går på kunnskap om nasjonalparker.

"Målgruppen for slike vertskapskurs er stor – vi mener at alle har en vertskapsrolle, det er ikke bare de som jobber på turistkontor og hotellresepsjoner. I denne omgang henvender vi oss særskilt til næringslivet og kommunen. Vi ønsker at flest mulig skal få øynene opp for kvalitetene i egen kommune og kunne omtale kommunen og regionen med stolthet. Derfor handler dette både om kunnskap og identitet – og bevissthet rundt måten vi presenterer denne på," sier sekretariatsleder i Rådet for nasjonalparkkommuner, Bjørg Aaseng Vole.

"Vi må utnytte de mulighetene som byr seg, og det er veldig viktig å være et godt vertskap for de turistene som besøker kommunen, enten de er på gjennomreise eller ønsker å tilbringe noen dager her. Et godt vertskap har god kjennskap til attraksjoner og aktiviteter i regionen, og de er ikke redd for å anbefale hverandre. Kryssalg er viktig for å holde turistene lenger i vårt område," sier Tove Berget i Destinasjon Kristiansund og Nordmøre. "Det er vel så viktig at de som står i hotellresepsjonen eller på bensinstasjonen har denne kunnskapen. De treffer ofte flere – og andre – folk enn de som kommer innom turistinformasjonen".