Det er møte i utdanningsutvalget i fylket i morgen, torsdag. Der skal det vedtas hvilke tilbud som ikke skal igangsettes ved de videregående skolene i fylket til høsten. Det er to forslag som gjelder skolene i vårt distrit:

* VG2 byggteknikk ved Sunndal videregående skole, en klasse og tolv plasser. Det er bare tre primærsøkere i år med ungdomsrett, samt to primærsøkere uten rett.

* VG1 bygg- og anleggsteknikk ved Surnadal videregående skole, en klasse og fjorten plasser. Her er det tre primærsøkere med ungdomsrett og én primærsøker uten rett. Ifølge saksframlegget har skolen svært gode erfaringer med småskalatilbud på VG1 bygg- og anleggsteknikk fra tre år tilbake, og ønsker at tilbudet skal settes i gang også til høsten. Men fylkesrådmannen anbefaler ikke dette.

Det vises også i saksframlegget til at Tingvoll videregående skole har flere tilbud med svært få søkere. Gjennomgang av tilbudene ved skolen utsettes imidlertid, til møtet 2. mai.