Avviser ikke vindkraft lokalt: – Finner vi egnede områder bør det vurderes