– Folk må forstå hva denne teknologien kan brukes til

foto