– Mange er veldig usikre. Vi prøver å ta brodden av det verste

foto