Samlet innbyggerne for å vekke optimismen i lokalsamfunnet

foto