Brei enighet om fortsatt driftsstøtte til Todalsfjordprosjektet AS

foto