Disse får tilskudd fra nyoppretta kulturfond

foto