Kommunen jobber med å få oversikt på situasjonen

foto