Til tross for ferjebrann: - Brannsikkerheten på elferjene er god

foto