Kommunen vil beholde Litlharryn og mener standarden på tilkomstvegen må vurderes