Anne Skjeggestad og Tove Sundli er to av 300 huseiere i Surnadal som har fått brev i posten om nær en dobling av renovasjonsavgiften. Disse huseierne bor i hus med to eller flere boenheter.

Ifølge renovasjonsforskriften til Hamos er dette boliger med to eller flere enheter med egne bad, kjøkken og wc. Skjeggestad og Sundli har i henholdsvis 12 og 25 år bodd i husene sine med to enheter og kun betalt renovasjonsavgift for en og alltid klart seg med en dunk for avfall og en dunk for papir. Skjeggestad har til tider leiet ut den ene enheten, det gjør hun også nå.

Sundli har alltid leiet ut en enhet i sitt hus. I brevet de har fått fra Hamos sies det at de fra 1. april skal betale dobbel avgift for det samme settet med dunker. Skjeggestad har flere ganger vært i kontakt med Hamos og spurt om dette virkelig stemmer og har hver gang fått et bastant ja til svar.

– Dette er uholdbart. Hadde de enda kommet med ett sett dunker til og gjort dobbelt arbeid, skulle jeg forstått det. Men dette er en kreativ måte å få inn mer penger på, sier Sundli.

Hamos sier til Driva de krever inn akkurat den samme avgiften etter akkurat den samme forskriften i alle de elleve kommunene tilsluttet det interkommunale avfallsselskapet. Hamos forteller også at reaksjonene i de andre kommunene har vært identiske med dem i Surnadal, men at det over tid har gått seg til.

– Om huseiere i Surnadal er uenige i at de har to boenheter de skal betale for, må de ta kontakt med oss så skal vi rede det ut, sier Per Jostein Blokkum i Hamos.

Omdefinerer

Ved teknisk etat i Surnadal kommune opplyser Sølvi Fuglås til Driva at mange av de 300 huseierne tar kontakt og takker for informasjonen de har fått, og ber om å få omdisponert boiligene sine.

Dette gjelder i hovedsak eiere av husbankhus med sokkel bygd på 70- og 80 tallet . De huseiere som søker om omdisponering leier ikke ut lenger, men har ikke tenkt over at de må melde fra om dette, før de nå får krav om dobbel renovasjonsavgift.

– Vi ber alle som ønsker å omdisponere komme med en skriftlig og begrunnet søknad, sier Fuglås.

Surnadal kommune sier de som leier ut en del av huset som har bad, kjøkken og wc ikke bør søke om å få omdisponert huset til èn boenhet, fordi dette vil være i strid med loven. Kommunen tror heller ikke det kan være mange som i dag leier ut deler av hus som ikke er registert med to boenheter.

Kommunen sier økningen i renovasjonsavgift for hus med flere boenheter går å hente inn via husleia.

Uforståelig

Leder Ragnar Halle (Sp) i utvalget for teknikk, miljø og næring er ukjent med økningen i renovasjonsavgift for boliger med to boenheter. Han synes det høres rart ut og vil ta opp saka på førstkommende utvalgsmøte. Varaordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) var like overrasket.

Som styremedlem i Hamos hadde hun ikke hørt noe om dette. Nyheim undersøkte saka og sier de som får krav om dobbel avgift må betale, men hun kritiserer Hamos for den barduse måten de informerer om dette på og den korte tidsfristen som gis. At Surnadal kommune sjøl ikke krevde en lik avgift i tida før Hamos, forklarer Nyheim med uvitenhet.

– Vi har ikke visst om denne muligheten for å kreve inn tidligere, men forskriften har alltid vært der, sier Lilly Gunn Nyheim.

Kreativ inntjening

Dette er en rein administrativ sak der Hamos via Surnadal kommune har foretatt en vask mot kommunens eiendomsregister og funnet huseiere med to boenheter som ikke betaler dobbel avgift og skal gjøre det i henhold til Hamos sine renovasjonsforskrifter.

Deretter er brev sendt ut og derav reaksjonene. Politikerne i Surnadal har nok ikke lest forskriften nøye nok den gang de vedtok å skifte renovasjonsselskap ut fra motivasjonen om at dette skulle bli billigere og bedre. Hamos hadde et resultat før skatt i 2010 på 5,6 millioner kroner. Renovasjon skal i utgangspunktet gå i null etter sjølkostprinsippet.

– Denne avgiften er en kreativ måte å tjene mer penger. Penger de ikke skal tjene, sier Skjeggestad.

– Overskuddet i Hamos går inn i et sjølkostfond. Dette vil gjøre at renovasjonsavgiften holdes på et lavt nivå eller reduseres, sier Nyheim.