Det gjelder saken ”Krafttak for riksveg 70. Intensjonsavtale mellom kommunene”.

Kommunestyret godkjente sist onsdag avtalen mellom kommunene Kristiansund, Gjemnes, Tingvoll, Oppdal og Sunndal angående finansiering av prosjektet som skal gi en opprusting av riksveg 70. Sunndal kommunes andel er 50.000 kroner, og i sum legger kommunene og fylkeskommunen 300.000 kroner på bordet.

De tre Frp-politikerne skriver:

"Samspleis AS eies av kommuner og private. Ordfører Ståle Refstie er nå styremedlem i selskapet, og ble valgt i generalforsamlingen 17. mars 2011. Da heller ikke dette er meldt til Foretaksregisteret, som i Trollheimstunnelen AS, er forholdet ukjent for folk flest. Varaordfører Knut Reinset, som gikk ut av styret i Samspleis AS, er fortsatt ført som nestleder.

Ordfører Ståle Refstie, styremedlem i Samspleis AS, deltok i behandlingen av PS 37/11. Han var etter forvaltningslovens § 6 e inhabil, og vedtaket i kommunestyret er derfor etter vår mening ikke lovlig."

Videre ber de om lovlighetskontroll av vedtaket etter kommunelovens § 59.

Dersom kommunestyret finner at vedtaket ikke var lovlig, ber de tre om at saken blir behandlet på nytt.