Dette kom fram som en del av borgerundersøkelsen Sentio har gjennomført i 100 kommuner i Norge.

Kommunesammenslåing var et tilleggsprøsmål og er ikke en del av rapporten.

Innbyggerne ble spurt om de kunne tenke seg at kommunen ble slått sammen med en av nabokommunene.

Vel 70 prosent av surnadalingene svarte ja. Til sammenligning svarte knappe 40 prosent av rindalingene det samme.

50 prosent av de spurte på Indre Nordmøre kan tenke seg å bli slått sammen med en nabokommune.

- Interessant og noe å ta med seg. Men det skulle vært artig å visst om de spurte i Surnadal tenkte Rindal og Halsa eller Sunndal når de svarte ja til sammenslåing, kommenterer ordfører Mons Otnes (Ap) i Surnadal.

Bra resultat

200 innbyggere i hver av kommunene på Indre Nordmøre er spurt i borgerundersøkelsen.

Resultatet av borgerundersøkelsen er bra for Surnadal. Generelt skårer kommunen høgt sammenlignet med landet og regionen.

Spesielt fornøyd er innbyggerne med ungdoms- og kulturtilbud. Bekymringsfult er en lav skår på spørsmålet om de spurte kan tenke seg å bo i kommunen om fem år.

Noe å ta tak i

Leder Gisle Bakkeli i Profero presenterte undersøkelsen for kommunestyret torsdag.

- Når de spurte er så fornøyd med kommunen og tilbudet, hvorfor vil de da ikke bo her om fem år, er spørsmålet mange kommunestyrerepresentanter stiller.

Surnadal kommune skal ta tak i undersøkelsen å jobbe videre med den, og da kan det spørsmålet kanskje bli besvart.