Noen knuste drømmer kommer nok i kjølvatnet av årets budsjettkonferanse for Surnadal kommune. Enhetene i kommunen har kommet med ei ønskeliste på rundt 13 millioner kroner. Rådmannen har en budsjettprognose som sier det trengs å hentes inn 12 millioner kroner for å unngå kutt i enhetene. Et stort gap politikere, tillitsvalgte og administrasjon i Surnadal kommune skal jobbe for å tette fram til budsjettmøtet i desember. Tirsdag og onsdag legger de grunnlaget i Kristiansund. Møtene avsluttes med besøk på Vestbase.

– Det blir tøffe prioriteringer, men vi vil høre hva som blir presentert. Blir spennende, sier Nils Håvar Øyås (Sp).

Sunn drift

Han er en av politikerne i formannskapet som møter. I fjor fikk han og mindretallet flertall for sitt budsjettforslag i kommunestyret. Av det vedtaket følger en tekstdel gjeldende for de fire neste år. Tekstdelen sier hva kommunen ønsker å gjøre med skoler, boligfelt og infrastruktur fram til 2019. Dette er et styringsdokument kommunen må ta hensyn til ved hvert budsjettframlegg i åra som kommer, såframt ett annet ikke blir framlagt og vedtatt.

– Alle ønsker vi en sunn drift av kommunen, mener Øyås.

Ned med forbruket

Posisjonen blei tatt på senga av opposisjonens budsjettframlegg i fjor. Dette håper flertallet de slipper å bli i år. Budsjettprosessen i år er også lagt opp slik at partikonstellasjonene skal ha mer innflytelse over prosessen, kunne komme med egne framlegg og få innarbeidet disse i budsjettforslaget. Tidshorisonten gir også grunnlag for posisjon og opposisjon å finne fram til et forslag det er bred enighet om når budsjettet skal vedtas i desember.

– Overforbruket må ned slik at vi sikrer ei god økonomisk framtid for Surnadal, sier Øyås.

Trenger penger

Kommunalteknikk, og eiendomsavdelingene er to enheter som føler det er for lite penger til å kunne tilby en fullgod sørvis. Kommunalteknikk trenger to millioner kroner og eiendomsavdelingen trenger vel 1,6 millioner. For eiendomsavdelingen er det renovering og brannalarmer det står i. Kommunalteknikk trenger penger til brannøvelser, kantslått, grøfterens og vegarbeider. Kommunale veger blir gjerne salderingspost. Enheten peker i sin budsjettkommentar på at den siden 2015 har hatt en reduksjon i tildeling å en halv million kroner, noe som også er tenkt å gjelde for neste år. De aller fleste enheter føler de har mye de ikke får gjort fordi det ikke finnes penger.

– Den store utfordringen blir å drifte vegnett og brannvesen med ei for lita økonomisk ramme, skriver kommunalteknikk.