«Som forurensningsmyndighet har vi registrert at det fortsatt er hensatt et stort antall bilvrak på din eiendom», skriver planleder Gunnar Olav Furu i et brev til mannen. Tjenesten vurderer dette å være i strid med bestemmelser i forurensningsloven. I brevet viser Furu til at mannen tidligere, i februar 2004, opplyste til kommunen at han ville avvikle eller i alle fall redusere oppsamlingen av biler kraftig, og at han vurderte å sette de resterende bilvrakene – 14 i tallet – i inngjerdet område. Dette aksepterte kommunen – men et flyfoto tatt fem måneder senere viste at det ble oppbevart minst 53 kjøretøy på eiendommen - og i september i fjor viste et flyfoto at det ble oppbevart minst 73 kjøretøy på mannens eiendom. Tjenesten ønsker å møte mannen under befaringen onsdag, for en nærmere avklaring av saken, og ber ham også legge fram dokumentasjon på hvordan farlig avfall og annet avfall fra virksomheten har blitt og eventuelt fortsatt blir håndtert og levert.