Flere hundre foreldre, besteforeldre, søsken og andre interesserte har valfartet til skolen i dag for å få med seg en bit av den store feiringa. Spesielt populære var de to forestillingene som ble vist i gymsalen ved skolen, hvor alle elevene på alle klassetrinn var involverte. Elevene presenterte et morsomt og uhøytidelig potpurri, hvor blant annet hendelser som har preget de siste femti årene, helt fra skolen ble åpnet i 1957, sto i sentrum. - Dette var veldig artig, syntes Andres Kippernes (75), en av dem som tok turen til skolen fredag. Kippernes var også til stede den dagen Sande skole ble åpnet for 50 år siden. - Jeg var lærer ved framhaldsskolen i 1957 og 58, forteller han, og legger til at han jobbet som lærer til han gikk av med pensjon - med unntak av en tiårsperiode hvor han hadde permisjon på grunn av annet arbeid. Kippernes kjente seg godt igjen i 7. klassingenes framstilling av den høytidelige åpningen av skolen i 1957, med blant andre ordfører Bruseth og leder i byggekomiteen, Jon Ørsund, til stede.

- Jeg synes elevene var veldig flinke. Tidene har forandret seg, det er ingen tvil om det. Til det bedre, smilte han. Og det var mange som var enige med Kippernes i at elevene var flinke. Gymsalen ved skolen hadde plass til rundt 270 personer, og det var full sal under begge forestillingene. I tillegg var det mange som ruslet rundt på skolen og studerte elevenes utstillinger og smakte på tidsriktig mat og bursdagskake. Dermed var det minst fem hundre personer innom skolen i løpet av dagen - i tillegg til drøyt to hundre elever og et trettitalls lærere... Litt av en bursdag! Les mer i Driva mandag.