Oppfordrer næringslivet til å søke om mer penger til opplæring