Nauste velforening har søkt Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal om 32.200 i støtte til bygging av ei grillhytte ved Svahølen på Nauste. Rådmannen tilrår støtte på 25.000 kroner.

Miljøfondet har tidligere gitt 12000 kroner i støtte til bygging av gapahuk ved Svahølen. Nå ønsker velforeninga å sette opp ei grillhytte ved gapahuken. Det settes som vilkår for støtten at grillhytta tilrettelegges for ulike brukergrupper, og at den kan være et lavterskel turmål også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Grillhytta må også kunne benyttes av personer som har med barnevogn eller har behov for å bruke rullestol.