Felleskjøpet omsatte for 11 milliarder i 2012, noe som er den høyeste omsetningen selskapet har hatt.

Selskapets hovedmål er å styrke bondens økonomi. Konsernresultatet for 2012 ble 224 millioner kroner før skatt, mot 219 millioner kroner i 2011.

Felleskjøpet omsetter nå for over 11 milliarder, og morselskapet forbedret resultatet med hele 15 prosent før skatt sammenlignet med 2011.

I tråd med den nye strategien har konsernet styrket sine kjerneaktiviteter. Det har bidratt til høyere markedsandel innen kraftfôr og økt maskinsalg.

− Dette er en sterk utvikling som kommer av godt markedsarbeid og målrettede aktiviteter for å forbedre driften. Særlig ser vi at morselskapet forbedrer resultatet, noe vi er godt fornøyd med. Driftsforbedringene innen program Samkjørt vil forsterke den positive effekten i 2013, sier adm.direktør John Arne Ulvan i Felleskjøpet